Мемориальный комплекс из гранита Габбро Диабаз, Паданг Дарк, мрамора Коелга - комплект

Артикул: МК2
Размер: 3000х2000 м
1 Стела 1 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 1400х300х100
2 Стела 2 (мрамор Коелга) - 1шт. 1300х500х100
3 Крест 6-конечный (мрамор Коелга) с инкрустацией (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 1100х480х70
4
5 Подставка (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 200х1000х250
6 Балка цветника 1 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 100х960х100
7 Балка цветника 2 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 100х780х100
8 Балка цветника 3 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 100х700х100
9 Проставки под балки цоколя (гранит Габбро Диабаз) - 9шт. 80х120х120
10 Ножки лавки (гранит Габбро Диабаз) - 2шт. 120х120х120
11 Ножка стола (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 720х80х80
12 Ваза (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 350х160х160
13 Подставка под вазу (мрамор Коелга) - 1шт. 120х180х180
14 Столешница (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 30х350х350
15 Балка цоколя 1 (мрамор Коелга) - 2шт. 180х2000х150
16 Балка цоколя 2 (мрамор Коелга) - 2шт. 180х1500х150
17 Балка цоколя 3 (мрамор Коелга) - 2шт. 180х1250х150
18 Лавочка (мрамор Коелга) - 1шт. 50х1125х200
19 Балка клумбы 1 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 50х1060х50
20 Балка клумбы 2 (гранит Габбро Диабаз) - 1шт. 50х500х50
21 Облицовка "Крышка" 1 (гранит Габбро Диабаз) - 4шт. 50х1525х200
22 Облицовка "Крышка" 2 (гранит Габбро Диабаз) - 4шт. 50х825х200
23 Облицовка "Юбка" 1 (гранит Габбро Диабаз) - 3шт. 300х1000х20
24 Облицовка "Юбка" 2 (гранит Габбро Диабаз) - 2шт. 300х980х20
25 Облицовка "Юбка" 3 (гранит Габбро Диабаз) - 3шт. 200х1000х20
26 Облицовка "Юбка" 4 (гранит Габбро Диабаз) - 2шт. 200х980х20
27 Плитка термообработанная (гранит Паданг Дарк) - 26шт. 20х600х300